“Wanneer verborgen delen aangeraakt worden in bedding van liefde ontstaat er ruimte voor ont-wikkeling.”

Mijn naam is Aniet Langeveld en woon op een fijn plekje in het Brabantse land.

De missie die ik in dit leven op aarde vormgeef, is mensen in contact brengen met hun verborgen delen / onbelichte pijnen om deze samen in het licht te brengen. Zodat mensen steeds meer vanuit hun authentieke Zelf hun leven stromend kunnen vormgeven.

Amauset is de naam waaronder ik mijn missie met passie en bezieling vorm geef.
Mijn missie draag ik uit op verschillende manieren; Kernwoorden die daarbij horen zijn, Inzichtelijke gesprekken, healing, begeleiding van persoonlijke ontwikkeling, bedding van onvoorwaardelijke liefde.

Deze kernwoorden zijn ook van toepassing op de “ceremonie bezielde sjamanen drumbouw” de “dolfijnenreizen”, “Trancedans” en “Soul Retrieval” die ik vol passie en bezieling neer zet.

Welcome………….

De dolfijnenreizen en Trancedans geef ik samen met mijn geliefde Rob.
Meer over ons, klik HIER.