“Wanneer verborgen delen aangeraakt worden in een bedding van liefde ontstaat er ruimte voor ont-wikkeling.”

Welkom op de website van Amauset. Een plaats waar verschillende vormen van transformerende / helende reizen samenkomen, ontstaan en met passie en bezieling in de wereld worden gezet.

Helende reizen zijn er in verschillende uitdrukkingsvormen. Psycho Energetische Reset / Regressie, 1 op 1 Talentenspel , Soul Retrieval, reizen in de natuur, trainingen, rites op passages zoals Vision Quest en natuurlijk ceremonie bezielde sjamanendrumbouw.
Al deze vormen zijn erop gericht om mensen diep naar binnen te brengen. Terug naar zichzelf…… Heling en balans te brengen zodat er vrijer en vanuit authenticiteit het leven zich verder kan ontvouwen.

Op de pagina Activiteiten vind je een opsomming van dat wat ik aanbied. Alle activiteiten zijn een vorm van Helende Reis.

– – – NIEUW – – –
Vision Quest Kreta
Women into the Wild – april 2023
Vision Quest Lapland
Women into the Wild – augustus 2023

Welcome…….
Aniet Langeveld
met passie en bezieling

Heb je vragen…. Neem dan gerust contact met me op.